ONE TEAM
ONE DREAM

It’s time to do the best work of your life.

TDA Corporation là một công ty trẻ định hướng trở thành công ty Consulting – tư vấn giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật.

TDA mong muốn được làm việc với các member có chung suy nghĩ và định hướng theo phương châm hoạt động của công ty, bao gồm :

Nhiệt huyết, Chân thành, Minh bạch, Đồng cảm, Challenge, Chủ động

情熱・誠実・透明性・共感・自発性・挑戦の6つの要素に共感できる仲間とともに、お客様に最高の価値を提供するプロフェッショナル集団である

Nhiệt huyết là sự hưng phấn xuất phát từ con tim, khi bạn có sự nhiệt huyết có nghĩa là trong bạn đã có được cái “thần”, cái tôi rõ rệt.

TDA hiểu và trân trọng giá trị của sự “Nhiệt huyết”, nguồn cảm hứng vô tận đem lại thành công của tổ chức.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một tổ chức nhất quán trong tôn chỉ và hành động, vì thế  TDA trân trọng những giá trị thật, những giá trị cốt lõi, những giá trị đến từ lòng “Chân Thành”

 TDA xác định sự “Minh bạch” trong tổ chức ảnh hưởng tới sự sống còn của công ty, đề cao tối đa sự minh bạch ở tất cả mọi phương diện, đối với cá nhân, đối với team, đối với bộ phận, đối với khách hàng, đối với nhà nước.

Chúng tôi mong muốn xây dựng 1 tổ chức gắn kết dựa trên cơ sở tin tưởng cao độ, dựa trên yếu tố “Minh Bạch”.

 Với một trái tim luôn sẵn sàng đồng cảm, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những người xung quanh, bạn sẽ có những phần giao tiếp không lời với những người khác, bạn sẽ học được cách tạo động lực cho những người xung quanh bạn…

Một tổ chức vững mạnh không thể thiếu sự “Đồng Cảm” lẫn nhau giữa các member, giữa member với công ty và ngược lại. TDA hiểu điều đó.

Sự phát triển của một tổ chức được đo đếm bằng sự phát triển của mỗi member.

TDA luôn khuyến khích các member “Challenge” vượt qua giới hạn của bản thân, để vươn tới tầm cao hơn. TDA sẽ luôn đồng hành cùng member trong mọi hành trình.

Sự thụ động sẽ kìm hãm sự phát triển của bất cứ ai. TDA mong muốn member của mình sẽ luôn “Chủ Động” trong công việc, nâng cao giá trị của bản thân và góp phần nâng cao giá trị tổ chức.

Our Team

Kinoshita
Takehiro

TDA Corporation
CEO

It’s now or never!

Le
Minh Khoi

6TDA Corporation
General Manager

Don’t miss this once-in-a-lifetime chance!

Nguyen
Khanh Linh

6TDA Corporation
General Manager

Thinking Outside The Box !

Nguyen
Thanh Chung

6TDA Corporation
Manager

What happens to you at the moment is necessary for your growth !

Vu
Anh Đuc

6TDA Vietnam
Department Manager

You can’t get away from yourself by moving from one place to another !